Egotrainer EgotestMatti Laitinen
PkO, HuK,
PID teorian ja testien kehittäjä Pääkouluttaja

Asiakkaitamme:

Suomen Pankki 
Suomen Yrittäjät     
Nokia OYJ              
Olvi OYJ                        
Työministeriö  
Helsingin Kaupunki  
Telehallintokeskus
Nordea                                         
Pukumies  Oy 
Suomen Autokoululiitto            
PKC GROUP              
TV 2 Viihde              
Kastellitalot                
SDP puoluejohto      
Valtionkonttori
CAP Group Oy

 

Egotrainer Oy     

PID testejä ja valmennusta 35 vuotta  

Kouluttaja HuK Matti Laitinen kehitti vuonna 1986 Oulun yliopistossa yrittäjäkursseilla keräämänsä progressiivisen laajan aineiston pohjalta uuden psykologisen PID (Personal Image Design) testaus- ja -valmennusmenetelmän.

Matti Laitinen toimi sitä ennen luokanopettajana, sosiaaliterapeuttina, koulutoimenjohtajana ja Kustannus Oy Otavan aluepäällikkönä. Hän osallistui Oulun yliopistossa professori Hannu Olkinuoran lisensiaattiseminaariin aiheenaan valtakunnallinen tutkimus yläasteiden opetusmenetelmistä. Hänet palkittiin kansainvälisesti myös käyttäytymisterapiaa koskevasta tutkielmastaan.

Vuonna 1987 Matti Laitinen siirtyi vapaaksi tutkijaksi jatkaen PID -menetelmän
kehittämistä kouluttajana perustamansa yrityksen Peda Oy:n kursseilla .

PID -menelmä on sen jälkeen kehittynyt ja lähivalmennukseen on tähän mennessä osallistunut yli 20.000 henkilöä pienryhmissä ja yksilöohjauksessa.

Vuonna 2014 julkaisimme sovelluksena pedagogisen Autokoulun  Minäkuva-testin, johon on osallistunut verkossa jo yli 80.000 ajo-oppilasta ja liikenneopettajaa Suomessa ja kansainvälisesti. Testin perusteella opettaja saa yksilöllistä tietoa oppilaasta ja osaa lähestyä ja ohjata oppilasta oikein.

PID -valmennuksen tavoitte on alusta lähtien ollut kehittää aito, terve ja tasapainoinen persoonallisuus käyttäen hyväksi selkeää kaikille helposti avautuvaa persoonallisuusmallia ja omakohtaista yksilöllistä kokemusta.

PID teoria

Matti Laitisen kehittämä PID (Personal Image Design) persoonallisuusteoria pohjautuu psykoanalyyttiseen, behavioristiseen ja kognitiiviseen teoriaan.
PID persoonallisuusmalli on progressiivisesti  kehitetty ja testattu laajassa monivuotisessa koulutus- ja haastattelutyössä.

Moderni neuro- ja genetiikkatutkimus on tukenut edistyksellisen PID mallin lainalaisuuksia, kuten perusluonteen biologinen pysyvyys, piirteiden vaistoaminen peilisoluilla, vetäytyvän alueen positiivisuus, A -alueen sosiaalisuus ja AC -alueiden sosiaaliset taidot samalla henkilöllä.

Merkittävin PID tutkimustulos on  tiedostamattoman roolikäyttäytymisen mittaaminen, joka perustuu positiivisten ja negatiivisten piirteiden balanssiin.

PID valmennuksen tuloksille saatiin korkea kriteerivaliditeetti Työministeriön rahoittamassa kolmivuotisessa Iskari hankkeessa vuonna 2006.

Yrityksemme arvot
Kaikilla pitää olla mahdollisuus tuntea oma perusluonteensa, tiedostaa kasvatusroolinsa ja elää siten aitoina ja terveinä. Kaikki ovat hyviä tyyppejä ja kaikilla on alun perin yhtä paljon hyviä ja huonoja puolia, jotka eivät ole heidän "omaa syytään". Synnymme originaaleina, mutta älkäämme kuolko kopioina.

Eläkäämme pitkään terveenä tiedostaen opitut roolit itsessämme. Kuka olet - keneksi muutuit - vai muutuitko? Toiset tuntevat sinut paremmin, kysymme heiltä totuuden. Luonne ratkaisee kaiken, se on kohtalosi. Tunne se ja nauti elämästä.
Tunne kemiat, ja olet niiden yläpuolella.

Visiomme

Visiomme on, että kaikilla, sekä voimakkailla että heikoilla, on käytössä
PID itsetuntemus ja ihmistuntemus ja sen myötä  varaukseton altruistinen uusi toisten ymmärrys ja hyväksyntä.

Yksilötasolla näemme mahdollisena psykosomaattisen hyvinvoinnin saavuttamisen itsetuntemuksen ja rooleista vapaan psyykkisen tasapainon avulla.

Yhteydet
Puhelin:                 Matti Laitinen 0400 654 456
S-postiosoite:      matti.laitinen (at) egotrainer.fi
Internetosoite:    www.egotrainer.fi

Anna palautetta