EgotrainerMatti Laitinen
PkO, HuK,
PID- teorian ja testien kehittäjä ja päävalmentaja

Referenssejämme:
Suomen Pankki 
Suomen Yrittäjät     
Nokia OYJ              
Olvi OYJ
Sonera                            
Työministeriö  
Helsingin Kaupunki  
Telehallintokeskus
Nordea                           
InsinööriKortes               
Pukumies  Oy 
Suomen Autokoululiitto            
PKC GROUP              
TV 2 Viihde              
Kastellitalot                
SDP puoluejohto      
Suomen Laatuautokoulut 
Valtionkonttori
Defia Oy
Elbit Oy 

 

Egotrainer Oy     

Egotrainer Oy   

Vuonna 1986 yrityksessään Peda Oy:ssä luokanopettaja, HuK, ex koulutoimenjohtaja ja Kustannus Oy Otavan aluepäällikkö Matti Laitinen kehitti  yliopistojen kursseilla keräämänsä laajan progressiivisen aineiston pohjalta psykologisen PID -testaus- ja -valmennusmenetelmän. Hän jatkoi tutkimustyötään ja on testannut ja valmentanut kursseilla ja työyhteisöissä suositulla menetelmällään yli 20.000 henkilöä. Vuonna 2008 hän perusti Egotrainer Oy:n palvelemaan testien sähköisiä sovelluksia. Egotrainer -tiimiin kuuluu yritysmaailman kokeneita ammattilaisia ja tutkijoita.

PID Menetelmä

Menetelmä perustuu Matti Laitisen kehittämään PID (Personal Image Design) -persoonallisuusteoriaan, jossa on elementtejä psykoanalyyttisen, behavioristisen ja kognitiivisen teorian pohjalta. PID -malli on progressiivisesti ja kliinisesti kehitetty ja testattu laajassa käytännön koulutus- ja haastattelutyössä. Moderni neuro- ja genetiikkatutkimus on vahvistanut edistyksellisen PID -mallin peruslainalaisuuksia, kuten perusluonteen biologinen pysyvyys, piirteiden vaistoaminen peilisoluilla, vetäytyvän (ujon) alueen positiivisuus, A -alueen sosiaalisuus ja AC -alueiden sosiaaliset taidot samalla henkilöllä. Merkittävin erikoisuus on  tiedostamattomien roolien peilautumisen mittaaminen, joka perustuu positiivisten ja negatiivisten piirteiden balanssiin. PID -valmennuksen tavoitteena on alusta lähtien ollut aito, luonteva, terve ja tasapainoinen persoonallisuus ja mallin selkeä, kaikille avautuva omakohtainen esitystapa.

Arvot

Kaikilla pitää olla mahdollisuus tuntea oma perusluonteensa, tiedostaa kasvatusroolinsa ja elää siten aitoina ja terveinä. Kaikki ovat hyviä tyyppejä ja kaikilla on alun perin yhtä paljon hyviä ja huonoja puolia, jotka eivät ole heidän "omaa syytään". Synnymme originaaleina, mutta älkäämme kuolko kopioina, vaan eläkäämme pitkään terveenä ja tiedostaen opitut roolit omana itsenämme. Kuka olet - keneksi muutuit - vai muutuitko? Pääasia on pääasioiden tiedostaminen. Luonne ratkaisee kaiken!

Visio

Visiomme on kaikkien, sekä voimakkaiden että heikkojen käytössä oleva  PID -itsetuntemus ja -ihmistuntemus, sekä sen myötä  varaukseton altruistinen uusi toisten ymmärrys ja hyväksyntä. Yksilötasolla näemme mahdollisena psykosomaattisen hyvinvoinnin saavuttamisen itsetuntemuk- sen ja psyykkisen tasapainon avulla.

Yhteydet
Puhelin:              Matti Laitinen 0400 654 456
S-postiosoite:      matti.laitinen (at) egotrainer.fi
Postiosoite:         Egotrainer Oy, Muottikatu 10 A 15, 90530 Oulu
Internetosoite:    www.egotrainer.fi

Anna palautetta OTA YHTEYTTÄHuK
Matti Laitinen
Puh. 0400 654 456
matti.laitinen@peda.fi