Egotrainer Egotest 

Egotrainer.fi:n / com:n käyttöehdot

1. Yleistä

2. Käyttäjän velvoitteet

3. Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

4. Egotrainer Oy:n oikeudet ja velvoitteet

5. Tietosuoja

6. Takuu ja vastuunrajoitus

7. Linkit ja mainokset

8. Muuta

 

1. Yleistä

Egotrainer Oy tarjoaa käyttäjälle Egotrainer.fi / com -palvelun internet-osoitteessa www.egotrainer.fi / com näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti.

Egotrainer.fi:n / com:n yhden tai useamman www-sivun avaamisella hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut toimimaan niiden mukaisesti.

 

2. Käyttäjän velvoitteet

Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjä ei saa levittää palvelussa mitään yhteystietoja muutoin kuin siinä tarkoituksessa, kuin se sivustojen käyttämisen kannalta on välttämätöntä ja sivustojen käyttäminen tätä nimenomaisesti edellyttää. Yksityisluontoisissa viesteissä saa kertoa vain omat yhteystietonsa, tosin se ei ole suositeltavaa, jos et ole aivan varma vastaanottajasta.

Käyttäjä sitoutuu pitämään saamansa salasanan ja käyttäjätunnukset salassa. Käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat henkilö- ja yhteystietonsa ja pitämään ne ajan tasalla. Alle 15 vuotiaat käyttäjät sitoutuvat huolehtimaan siitä, että heillä on huoltajansa suostumus sivustojen käyttämiseen.

Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille.

Käyttäjä myöntää Egotrainer Oy:lle oikeuden tarvittaessa korvauksetta poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka käyttäjä on palvelussa tuonut saataville. Egotrainer Oy:llä on myös oikeus käyttää palveluun luotuja sisältöjä (esim. kirjoituksia, kuvia, videoita) omien palvelujensa markkinoinnissa. Nämä ehdot eivät koske yksityisviestejä tai yksityisiä chat-keskusteluja, jotka kaikki ovat luottamuksellisia. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

 

3. Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

Palvelun sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Egotrainer Oy:lle eikä materiaalia saa käyttää ilman erityistä lupaa.

Käyttäjän on kiellettyä myydä Egotrainer Oy:n palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Kaikki palvelun tuotot kuuluvat yksinomaan Egotrainer Oy:lle.

Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Egotrainer Oy:tä tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

Maksettuaan ja suoritettuaan testin, käyttäjällä on oikeus saada tietää testinsä tulos ja siinä tapauksessa, että tulosta ei ole myönnetty, on hänellä oikeus ottaa yhteys järjestelmävalvojaan ja hyvityksenä vaatia testin tulos, mutta ei oikeutta rahapalautukseen. Mikäli järjestelmävalvoja ei tällaisessa tilanteessa voi vaikeudetta saada käyttäjän testin suorittamisen yhteydessä ilmoittamia vastauksia järjestelmästä, on hänellä oikeus pyytää, että käyttäjä ilmoittaa kirjallisesti testin lopputuloksen antamiseen vaadittavat tiedot. 

 

4. Egotrainer Oy:n oikeudet ja velvoitteet

Egotrainer Oy voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Egotrainer Oy voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot.

Egotrainer Oy voi toteuttaa palveluistaan mobiilipäätelaitteille optimoidut versiot. Näitä palveluita voi käyttää mobiilipäätelaitteilla vain WAP-yhdyskäytävän yli.

Egotrainer Oy ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

  • lain tai muun säännöksen vaatimana
  • jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi
  • jos se on tarpeen Egotrainer Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

Egotrainer Oy ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Egotrainer Oy:llä on oikeus suorittaa analyysejä käyttäen hyväksi, joko kokonaan tai osittain kaikkien testin suorittaneiden henkilöiden testin suorittamisessa antamia tietoja ja aikanaan luovuttaa tästä saatu tieto kolmannelle osapuolelle, yksinomaan tilastollisen tiedon muodossa, jota ei voida liittää keneenkään nimenomaiseen henkilöön.

 

5. Tietosuoja

Egotrainer Oy noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä. Egotrainer Oy voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa. Antaessaan henkilötietonsa, käyttäjä myöntää Egotrainer Oy:lle oikeuden syöttää nämä tiedot omaan tietokantaansa ja käyttää näitä tietoja ottaakseen käyttäjään yhteyttä.

 

6. Takuu ja vastuunrajoitus

Egotrainer Oy pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

Egotrainer Oy ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai palvelun käytön perusteella palvelun käyttäjän saamien tulosteiden, raporttien , arvioiden tai muun aineiston käyttämisestä. Egotrainer Oy ei myöskään ole millään tavoin vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

 

7. Linkit ja mainokset

Egotrainer Oy ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

 

8. Muuta

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Oulun käräjäoikeudessa. Käsittelykieli on suomi.

Takaisin alkuun