Egotrainer Egotest
 
PID johtoryhmä-
ja perheneuvosto-
valmennus
- vahvuudet
- ristiriidat
- vakuuttavuus
- terveys, jaksaminen
- profilointi


Asiakkaitamme johtoryhmävalmennuksessa
Olvi OYJ
Suomen Pankki
SYKL
Kastellitalot
SDP
 

Tiimit 

Poista sisäiset ristiriidat ja yhteistyön esteet
Luo hyvässä ilmapiirissä uusia käytäntöjä


Positiivinen luonnetuntemus kannustaa ja motivoi kaikkia

Egotrainer sopii kaikille tiimeille, palveluihin ja teollisuuteen. PID menetelmä tukee yksilön kehittymistä ja ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta. Poissaolot vähenevät, mieliala ja ilmapiiri kohoavat ja tuottavuus kasvaa. Yksilöllinen positiivinen viestintä henkilöstölle paranee.

Henkilöstö tuntee itsensä huomioiduksi ja tärkeäksi sekä kokee oman kehityksensä palkkioluonteiseksi eduksi. Hyvä ilmapiiri ja yrityksen positiivinen maine houkuttelee pätevää työvoimaa. Kaikki puhuvat samaa kieltä vaikeistakin henkilökemioista. Ilmapiirin kehittyminen voidaan mitata säännöllisesti.

Ihmistaitoja johtamiseen

 
Egotrainer ohjelma nostaa nopeasti johtamisen laatua. Yritykset tilaavat yleensä aluksi PID valmennuksen johtoryhmälleen tai toimitusjohtajalleen. Itsetuntemus ja johtajana kasvaminen avaavat uuden näkökulman omien sosiaalisten taitojen ja johtajaominaisuuksien tuntemiseen.
Opitaan arvioimaan luonteita. Tiimin jäsenten luonteiden tunteminen helpottaa kanssakäymistä. Työnjako ja rekrytointi nopeutuu, kun henkilöiden vahvuudet nähdään selkeästi. Johtajat tiedostavat roolinsa ja ymmärtävät erilaisia ihmisiä.

Tunne alaistesi vahvuudet, lähesty ja käsittele oikein!

Pyydä tarjous suositusta johtoryhmä- tai tiimivalmennuksestamme tästä
tai Matti Laitiselta osoitteesta etunimi.sukunimi@egotrainer.fi          
puh. 0400 654 456