Egotrainer"Menetelmä on koettu erinomaisena tiimijohtamisen työkaluna, koska se avaa silmät ymmärtämään ihmisten erilaisuuksia ja kunkin vahvuuksia".
Eräneuvos Olavi Joensuu, Metsähallitus:

Lue lisää tiimien palautteita


PEDA OY:N
JOHTORYHMÄ-
JA PERHENEUVOSTO-
VALMENNUS

- ristiriidat
- vakuuttavuus
- johtajien terveys
Ref. Olvi, Suomen Pankki, SYKL, Kastellitalot, SDP
Yhteys
 

Tiimit 

- poista sisäiset ristiriidat ja yhteistyön esteet
- luo hyvässä ilmapiirissä uusia hyviä käytäntöjä

Ilmapiiri; positiivinen luonnetuntemus kannustaa ja motivoi kaikkia

Egotrainer sopii kaikille tiimeille, palveluihin ja teollisuuteen. Tämä tukee yksilön kehittymistä ja ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta. Poissaolot vähenevät, mieliala ja ilmapiiri kohoavat ja tuottavuus kasvaa. Yksilöllinen positiivinen viestintä henkilöstölle paranee. Henkilöstö tuntee itsensä huomioiduksi, tärkeäksi ja kokee oman kehityksensä palkkioluonteiseksi eduksi. Hyvä ilmapiiri ja yrityksen positiivinen maine houkuttelee pätevää työvoimaa. Kaikki puhuvat samaa kieltä usein vaikeista henkilökemioista. Ilmapiirin kehittyminen voidaan mitata säännöllisesti.

Ihmisten johtaminen, johdolle nopeasti ihmistaidot työkaluksi

Egotrainer ohjelma nostaa nopeasti johtamisen laatua. Yhtiöt voivat tilata aluksi EgoTrainerin johtoryhmälleen tai johtajalleen. Itsetuntemus ja johtajana kasvaminen avaavat uuden näkökulman omien sosiaalisten taitojen ja johtajaominaisuuksien tuntemiseen.
Opi arvioimaan luonteita. Tiimin jäsenten luonteiden tunteminen helpottaa kanssakäymistä. Työnjako ja rekrytointi nopeutuu, kun henkilöiden vahvuudet nähdään selkeästi. Johtajat tiedostavat roolinsa ja ymmärtävät erilaisia ihmisiä.

Tunne alaistesi vahvuudet, lähesty ja käsittele oikein!

Pyydä tarjous suositusta johtoryhmä- tai PID -tiimivalmennuksesta tästä
tai Matti Laitiselta osoitteesta etunimi.sukunimi@egotrainer.fi
puh. 0400 654 456
"Menetelmä on maanläheinen ja helppo. Jopa niin, että "insinöörikin sen omaksuu".
Tehokas tiimityö edellyttää erilaisia ominaisuuksia - yhdessä joukkueessa ei voi olla montaa maalivahtia.
Menetelmä auttaa kokoamaan toimivan tiimin, jolloin kukin oppii arvostamaan työtovereitaan myös ihmisinä.
Tämä kehittää työyhteisön viihtyisyyttä ja tehokkuutta toisten ymmärtämisen kautta."
Johtaja Timo Niemi