Egotrainer Egotest 
     PID PERUSLUONNE (alempi kuvio, ruksit)
     Juhani Suopangin perusluonne on Ulospäin suuntautunut ja Toimelias.
     Hallitsevia piirteitä ovat Ystävällinen, Aktiivinen ja Päättäväinen.
     Elämänmyönteisyys tuo lisäksi avoimutta, optimistisuutta ja iloisuutta.
     Minäkuvassa (ylempi kuvio, ympyrät) hän ei tiedosta Ystävällisyyttään.
     Kehittämisalue on kärsimättömyys.